Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vindkraftverk sett underifrån

Åländsk vindkraft – en tillbakablick

Åland var pionjär inom vindkraft i Finland. Det första vindkraftverket togs i bruk på Sottunga 1992.

Idag är 18 stycken landbaserade vindkraftverk i drift med en sammanlagd nominell effekt på 20 MW.

Den årliga elförbrukningen på Åland är ~300 GWh, de nuvarande vindkraftverken producerar ~18 % av denna.

Långnabba-projektet (10x4.2 MW) i södra Eckerö är under uppbyggnad. Efter ibruktagningen 2022 förväntas det att vindkraften kommer att stå för ~65 % av den årliga elförbrukningen.

Publicerad 6.9.2021 kl. 10:30
Uppdaterad 20.9.2021 kl. 10:20