En första vägkarta för utvecklandet av storskalig vindkraft i Ålands havsområden

Landskapsregeringen beställde i februari en rapport från Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) - en första vägkarta som beskriver olika scenarier för utvecklingen av potentialen för storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Landskapsregeringen anlitade Villmanstrand-Lahtis universitet för att universitetet är ledande på just energifrågor och energiteknik.

Rapporten Carbon Negative Åland – Strategic Roadmap belyser strategiska alternativ ur ett tekno-ekonomiskt perspektiv för överföring av elenergi men också alternativ för vätgas. Rapporten identifierar också de mest konkurrenskraftiga områdena för utveckling.

Ladda ner rapporten från universitetets publikationstjänst

Rapporten finns också som pdf under rubriken Bilagor.

Mera information om vindkraftsparker till havs hittar man även i ett diplomarbete som utfördes på LUT (på engelska)