Vindkraftverk sett nerifrån

Power-2-x

Elproduktionen från vindkraft är inte konstant eftersom den är beroende av vindförhållandena, även elkonsumtionen och -marknadspriset fluktuerar.

Det är välmotiverat att undersöka och analysera potentialen för att vidareförädla en del av den producerade elenergin till stora volymer vätgas (power-2-x).

Inom industrin finns ett kraftigt växande behov av grön vätgas. Vätgas förväntas även bli ett betydande alternativ som drivmedel för olika slags fordon.

Vätgas kan även fungera som energilager och återkonverteras till elenergi, vilket trots konverteringsförluster är ett bra sätt för att balansera elproduktionen och -förbrukningen.

Förädling av elenergin till vätgas sker genom en hydrolysprocess.

Vätgasen kan vidareförädlas till metanol, grön bensin/diesel, grönt flygbränsle eller till gödselmedel.