Vindkraftverk sett nerifrån

Varför är havsbaserad vindkraft bra för Åland?

Etablering av havsbaserad vindkraft skulle innebära ett nytt stadigt ekonomiskt ben för det åländska samhället att stå på.

Genom att göra Åland till ledande inom förnybar energi skulle det ha en positiv inverkan på  attraktionskraften.

Etableringen skulle innebära intäkter till Åland i form av bland annat arrende och fastighetsskatt.

Det skulle skapas ett stort antal nya arbetstillfällen, både vid uppbyggnad och vid drift samt uppdrag för åländska underleverantörer.

Etableringen skulle medföra märkbara satsningar på forskning och utbildning.