en bils däck på väg

Däck

Vinterdäck 1 december - sista februari

Från och med första december till sista februari ska vinterdäck användas på person-, paket- och specialbilar vars totalmassa är högst 3500 kg.

Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm för personbil och lätta fordon.

Från och med första december till sista februari ska tunga fordon vars totalmassa överstiger 3500 kg ha:

  1. vinterdäck med ett huvudspår på 5 mm användas på drivande axlar med undantag för styrande drivaxlar.
  2. övriga axlar ska ha ett hudspårdjup på 3mm, detta gäller även alla axlar för släpvagnar eller släpanordningar som dras av tunga fordon.

Dubbdäck 15 oktober - 15 april

  • Dubbdäck får användas under perioden 15 oktober till - 15 april.
  • Dubbdäck får användas även under annan tid om det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar användning av dubbdäck.
  • Dubbdäck får även användas under annan tid på utryckningsfordon, på bärgningsbilar och på bilar och släpvagnar som används vid väghållning samt vid tillfälliga förflyttningar i samband med handel med bilar eller vid reparation eller besiktning av bilar eller släpvagnar.

Däck på släpet

Om bilen som drar ett släp har dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck när det råder vinterväglag. Om bilen vid vinterväglag har odubbade friktionsdäck får släpet ha antingen dubbdäck eller odubbade friktionsdäck. Det är viktigt att släpet inte har sämre väggrepp än bilen för att till exempel undvika att släpet sladdar vid inbromsning.

Mönsterdjup

  • Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster.
  • Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.
  • Vid vinterväglag under perioden första december till sista februari ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till fordon med en totalvikt av högst 3500 kg samt släpvagn som dras av dessa fordon.
  • För fordon med totalvikt över 3500 kg ska mönsterdjupet vid vinterväglag vara minst 5 mm på fordonets samtliga däck under perioden första december till sista februari. Fordonets drivaxlar ska vara utrustade med vinterdäck. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Alltid bästa greppet bak

Undvik stora skillnader i slitage mellan däcken. Om det är skillnader ska alltid däcken med bäst grepp sitta bak på bilen, annars är risken att få sladd större. Vid sladd är det bilens mer oskyddade sida som träffas vid en kollision med mötande fordon eller ett fast föremål. När bara två nya däck monteras ska de alltid monteras bak. Detta gäller bak-, fram- och fyrhjulsdrivna bilar.

Dubbfria vinterdäck bör bytas till sommardäck

Dubbfria vinterdäck bör bytas till sommardäck om det inte är vinterväglag eller risk för vinterväglag, även om detta inte är ett lagkrav. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria vinterdäck sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid undanmanöver.

En undersökning från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) visar att dubbfria vinterdäck på sommarvägen förlänger bromssträckan med upp till 20 %. VTI testade fem odubbade vinterdäck och fem sommardäck från etablerade tillverkare. I 80 km/h var bromssträckan med vinterdäck i snitt 20 % längre på våt asfalt och 13 % längre på torr asfalt med sommardäcken (KÄLLA: Däckbranchens informationsråd).

Lagstiftning

LF (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning