Aktuella projekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplan, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering.

I rutan Pågående vägarbeten framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.

Vägbygge pågår

Harparnäs – Karlby
Vårdö bro 
Separat gång- och cykelväg Möckelö - Kungsö 
Lemström - Söderby gång- och cykelväg 
Emkarby - Tingsbacka 

Fastställd vägplan

Lands- och bygdevägar

Ny bro över Bomarsund (04.04.2019)
Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (24.01.2019) Besvär, behandlas i HFD.
Ny bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar (10.01.2019)
Gottby till Östanträsk (15.11.2018)
Östanträsk-Näfsby gång och cykelväg (15.11.2018)
Gång- och cykelväg Utängarna i Gottby - södra anslutningen i Gottby (6.9.2018)
Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.05.2018) Besvär, behandlas i HFD.
Tingsbacka - Gölby (9.2.2017)

Kommunalvägar

Gång- och cykelväg mellan Målar-Gabriels väg och Oceangränd i Jomala (6.9.2018)

Förslag till vägplan har ställts ut

-

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 15.4.2019