Aktuella projekt

Nedan presenteras pågående projekt hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplanering. Beslutsdatum inom parentes.

Vägbygge pågår

Harparnäs – Karlby
Vårdö bro 
Separat gång- och cykelväg Möckelö - Kungsö 
Lemström - Söderby gång- och cykelväg 

Fastställd vägplan

Del 1 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (31.05.2018)
Emkarby - Tingsbacka (9.2.2017)
Tingsbacka - Gölby (9.2.2017)

Förslag till vägplan har ställts ut

Gång- och cykelväg mellan Målar-Gabriels väg och Oceangränd i Jomala (17.5.2018)
Del 2 Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun (7.5.2018)
Gång- och cykelväg Utängarna i Gottby - Östanträsk (4.4.2018)
Gång- och cykelväg Östanträsk - Näfsby (4.4.2018)
Ny bro över Strömmen mellan Karlby och Finnö i Kökar (13.9.2018)

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 18.9.2018