AlandicaDebatt

Var med från början! Alandica Debatt är det svenskspråkiga alternativet för samhällsdebatten i Finland och Norden.

Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för samhällsfrågor. Förutom Almedalsveckan, Suomiareena, Folkemøde och Arendalsugen finns från och med juni 2018 även AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden.

I AlandicaDebatt medverkar:

  • politiska partier, föreningar och organisationer med intresse i samhällsfrågor
  • nordiska organisationer
  • näringslivet

2018 sätter vi särskilt fokus på Norden i förändring.

Läs mer på webbplatsen alandicadebatt.ax

Plats: 

Alandica i Mariehamn
13.6.2018 15:00 till 14.6.2018 13:00
Publicerad 21.3.2018
Uppdaterad 21.3.2018