Cirkulär ekonomi – när avfall blir en resurs

Cirkulär ekonomi är lösningen på den kritiska situation vi befinner oss i då vårt levnadssätt tär enormt på jordens resurser. I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan förbrukat, istället för att använda jungfruliga material.

Program:

13.00 vice lantråd Camilla Gunell hälsar välkommen

13.10 Tobias Jansson, CircularEconomy.se, Trender 2018 inom cirkulär ekonomi

14.10 Kaffepaus

14.30 Patricia Wiklund, Invenire Ab, Hållbara och cirkulära livsmedelssystem

15.10 Rosita Broström, Ålands fiskodlarförening r.f., Cirkulär ekonomi och fiskodling

15.30 Helena Blomqvist, Ny avfallslagstiftning – Nya möjligheter

16.00 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Plats: 

Auditoriet, lagtingshusets entréplan
12.9.2018 13:00 till 16:00
Publicerad 8.6.2018
Uppdaterad 8.6.2018