Examensprov yrkesmässig trafik

Anordnas tillfälle att avlägga examensprov som krävs enligt artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 samt 6b § landskapslag om yrkesmässig trafik.

Provtillfälle 28.5.2018 del 1 och del 2, kl. 12-16.

Anmälan senast 24.5.2018 kl. 16.00 till roy.sjoblom@regeringen.ax.

Vid examenstillfället ska man kunna identifiera sig. 

Plats: 

Självstyrelsegården, Mariehamn
28.5.2018 12:00 till 16:00
Publicerad 5.4.2017
Uppdaterad 23.5.2018