Föreläsning om delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om handboken om funktionhinderservice

Nedanstående arrangörer inbjuder till föreläsning om Delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om Handboken om funktionhinderservice i Lagtingets auditorium (Sälskär) torsdagen den 22 augusti kl. 09:00 - 12:00.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) föreläser om personer med funktionsnedsättnings delaktighet och rättigheter, till exempel hur man kan jobba med barn och ungas delaktighet, VamO- projektet.

Föreläsningen handlar även om den uppdaterade Handboken om funktionshindersservice, som utgör ett praktiskt verktyg om bland annat service till personer med funktionsnedsättning och om funktionshinder i samhället.

Läs mer om Handboken om funktionshinderservice på THL:s webbplats.

Föreläsningen riktar sig till alla som är intresserade av funktionhindersfrågor samt till personer som arbetar med barn/unga, delaktighet eller med frågor som berör barn/unga t.ex. inom -social eller hälso- och sjukvården, -service till barn och familjer, funktionshinderservice, -barnskydd, -barnomsorgen, -utbildningssektorn, -fritidssektorn samt med invandrare.

Välkommen!

Ingen anmälan krävs.

Arrangör: Ålands landskapsregering (socialvårdsbyrån), Institutet för hälsa och välfärd (THL), VamO-projektet samt Ålands handikappförbund r.f.

Plats: 

Auditoriet (Sälskär) i Ålands lagting
22.8.2019 09:00 till 12:00
Publicerad 27.6.2019
Uppdaterad 27.6.2019