Kompetensprov, explosiva varor

  1. Ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor
  2. Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar / Skjutförnödenheter

Prov anordnas den 12 december 2018 klockan 13.30 i lagtingets lokaler. Samling vid receptionen senast klockan 13.25

Anmälan till elin.nylund@regeringen.ax senast den 7 december 2018.

Obs! Författningarna har ändrats 1.7. och 1.9.2015.

Intyg kan inte längre förnyas utan nytt prov krävs.

1. Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Provmaterial

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–11 och 13–15, 18.
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015)
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015)
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor.
Fyrverkeripjäser - Tillverkning, import, försäljning, upplagring och användning (2015) (pdf)

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappersmaterial). Kom ihåg penna och sudd!

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt landskapsregeringens gällande prislista (för närvarande 90 euro).

2. Skjutförnödenheter

Provmaterial

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–9, 11 och 13–15.
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) endast definitioner.
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven  (719/2015) endast 3 § Kategorisering av pyrotekniska artiklar.
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor.
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016)
Standarderna SFS 4397, SFS 4398 och SFS 4399.

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast på papper).

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt Landskapsregeringens prislista (för närvarande 90 euro).

Anskaffning av material

Författningarna finns i elektronisk form på Tukes och Finlex webbplatser. Standarderna säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf.

Tukes webbplats

Webbplatsen Finlex

Finlands Standardiseringsförbunds webbplats

Plats: 

Lagtingets lokaler i Självstyrelsegården, Strandgatan 37
12.12.2018 13:25
Publicerad 21.11.2018
Uppdaterad 21.11.2018