Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kompletterande fastighetsmäklarprov

Centralhandelskammaren anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. För att bli registrerad som fastighetsmäklare på Åland krävs ytterligare ett kompletterande prov som anordnas av Ålands landskapsregerings fastighetsmäklarnämnd fredagen den 11 december 2020 kl. 9 - 12 i landskapsregeringens konferensrum.

Skriftlig anmälan lämnas senast onsdagen den 4 december 2020 till Ålands landskapsregerings registratur.

Deltagaravgiften 200 euro bör inbetalas på Ålands landskapsregerings konto FI6266010001107457, med märke; fastighetsmäklarprov. Kvitto ska uppvisas vid anmälan.

Läsanvisningar och författningsförteckning erhålls av jurist Camilla Hägglund-Palmqvist, camilla.hagglund-palmqvist@regeringen.ax, telefon +358 18 25575.

Plats: 

Självstyrelsegården
11.12.2020 09:00 till 12:00
Publicerad 12.10.2020 kl. 10:41
Uppdaterad 12.10.2020 kl. 10:41