Kvinnors hälsa – fakta och myter

Syfte

En konferens med fokus på kvinnor och kvinnors hälsa . Konferensen ger kunskap och inspiration till förebyggande arbete.

Målgrupp

Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg och övriga intresserade.

Program

09:00 Varmt välkommen!
Katrin Sjögren, lantråd Ålands landskapsregering
Moderator: Malin Forsbrand

09:15 Kvinnors livssituation
Malin Wreder, enhetschef LO och f.d. huvudsekreterare i delegationen Jämställd-het i Arbetslivet

10:00 Organiseringen av kvinnors arbeten
Karin Sjöberg Forssberg, fil lic., forskare och utvärderare

10:45 Rast med kaffe och smörgås

11:15 Flickors psykiska ohälsa i skolan
Heléne Zetterström-Dahlqvist, universitetslektor

12:00 LUNCH, bekostas av deltagarna

13:00 Det undre livet - centralt för kvinnors hälsa
Barbro Wijma, senior professor

13:45 Mäns våld mot kvinnor och hälsokonsekvenser
Ulrika Eklund, utbildare GOEQUAL

14.00 Utredningen våld i nära relationer Åland 2017
Sanna Roos, utredare ÅSUB, doktor psykologi

14:30 Åtgärder mot våld i nära relationer
Vivan Nikula, avdelningschef, chef för jämställdhetsfrågor Regeringskansliet

14:45 Avslut
Wille Valve, social- och hälsovårdsminister Ålands landskapsregering

15.00 Tid för kaffe och mingel

Anmälan

Anmälan senast 14.11 till monica.lindqvist@regeringen.ax eller telefon +358 18 25171

Konferensen är kostnadsfri.

Plats: 

Auditoriet, Alandica i Mariehamn
17.11.2017 09:00 till 15:00
Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 23.10.2017