Kvinnors hälsa – att göra skillnad!

Flyer för konferensen, en kvinna i svart med ett uppfällt paraply i handen mot en bakgrund av gulmålade bräder

Välkommen till en uppföljning av konferensen Kvinnors hälsa. En konferens med fokus på kvinnor och kvinnors hälsa. Du får med dig praktikers och forskares erfarenheter och praktiska lärande exempel som gjort skillnad.

Målgrupp: Politiker, personal inom hälso- och sjukvård, sociala sektorn, skola, barnomsorg och övriga intresserade. Konferensen är kostnadsfri!

Anmälan till monica.lindqvist@regeringen.ax senast 30 augusti.

Program

09:00 Inledning Katrin Sjögren, lantråd Ålands landskapsregering

Dagens moderator Malin Forsbrand, VD GOEQUAL

09:15 Kvinnors livssituation

Karin Sjöberg Forssberg, fil.lic i pedagogik & doktorand teknik och hälsa KTH

09:45 Vi minskar sjukfrånvaron

Anne-Marie Eriksson, fd enhetschef, landstinget i Värmland

10:15 Vi organiserar för bättre arbetsmiljö

Karin Sjöberg Forssberg, fil.lic i pedagogik & doktorand teknik och hälsa KTH och Karin Holmin, verksamhetschef Sundsvalls kommun

10:45 Paus, kaffe/te och macka

11:20 Att upptäcka mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation

Åsa Markström, fysioterapeut och Cicilia Johansson, kurator och enhetschef, Hortlax Hälsocentral

11:50 Föräldraskapsstöd – en framtidsfråga för kvinnors hälsa

Katarina Sandling Jonsson, samordnare föräldraskapsstöd, Enheten för Social hållbarhet, Länsstyrelsen i Norrbotten

12:20 Lunch på egen bekostnad

13:20 Rätten till din kropp - hur ungdomsmottagningar kan stödja arbetet

Liselotte Nordh Rubulis, varumärkesansvarig, UMO

13:50 Från ohälsa till hälsa i skolan

Anita Westlin, specialpedagog och Eva Lundqvist, idrottslärare Jämtlands Gymnasium samt Maria Warne, lektor och forskare vid Mittuniversitetet.

14:20 Fördjupa dina kunskaper och fika

14:50 Avslutning Wille Valve, Social – och hälsovårdsminister Ålands landskapsregering

15:00 Hemfärd

Plats: 

Alandica, Mariehamn, Åland
7.9.2018 09:00 till 15:00
Publicerad 15.6.2018
Uppdaterad 13.7.2018