Presentation av utvärderingsresultat i grundskolan

Under tillfället presenteras resultaten för utvärderingar om

  • motion- och idrottsvanor i grundskolan
  • engelska åk 7 och inledande utvärdering i svenska och matematik i åk 1

Föreläsare är Jenny Ray, Folkhälsans forskningsenhet och Carola Åkerlund, Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Tillfället är öppet för alla men en anmälan önskas.
Anmälan sker via denna länk.  

Mer information om programmet finns att läsa på utbildning.ax.

Arrangör: Utbildningsbyrån

Plats: 

Självstyrelsegården, auditoriet Sälskär
15.4.2019 12:30 till 16:00
Publicerad 9.4.2019
Uppdaterad 9.4.2019