Prov för Ansvarig föreståndare explosiva varor

Ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor - fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Prov den 8 december 2017 klockan 14 i lagtingets lokaler. Samling vid receptionen senast klockan 13.55

Anmälan

Anmälan sickas till camilla.hagglund@regeringen.ax senast den 4 december 2017.

Obs!

Författningarna har ändrats 1.7. och 1.9.2015.

Intyg kan inte längre förnyas utan nytt prov krävs.

1. Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Provmaterial

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–11 och 13–15, 18. tukes webbplats

Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) tukes webbplats

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) tukes webbplats

Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015) tukes webbplats

Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor. tukes webbplats

Fyrverkeripjäser - Tillverkning, import, försäljning, upplagring och användning (2015)  pdf 0,6 MB på tukes webbplats

Om provet

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappersmaterial). Kom ihåg penna och sudd!

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt landskapsregeringens gällande prislista (för närvarande 90 euro).

2. Skjutförnödenheter

Provmaterial

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitlen 1, 2, 4, 7–9 och 13–15. tukes webbplats

Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015) endast definitioner, tukes webbplats

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) tukes webbplats

Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015), endast 3 § Kategorisering av pyrotekniska artiklar. tukes webbplats

Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor. tukes webbplats

Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994) tukes webbplats

Standarderna SFS 4397, SFS 4398 och SFS 4399.

Om provet

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappersmaterial).

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt landskapsregeringens gällande prislista (för närvarande 90 euro).

Anskaffning av material

Författningarna finns i elektronisk form på Tukes och Finlex webplatser. Standarderna säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf.

Tukes webbplats

Webbplatsen finlex

SFS rf:s webbplats

Plats: 

Självstyrelsegården
8.12.2017 13:55
Publicerad 16.11.2017
Uppdaterad 17.11.2017