Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Prov för ansvarig föreståndare fyrverkeripjäser

Ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor

Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Prov den 20 december 2021 kl. 12.00 i landskapsregeringens konferensrum Utbådan. Samling vid receptionen senast kl. 11.55.

Anmälan senast den 15 december 2021 per e-post till camilla.hagglund-palmqvist@regeringen.ax 

Den ansvarige föreståndaren för handel med explosiva varor (ansvarsperson) har till uppgift att överlåta fyrverkeripjäser eller godkänna personer som får överlåta fyrverkeripjäser i den aktuella affären. Den ansvarige föreståndaren och de personer som han eller hon godkänt måste vara över 18 år gamla. På överlåtelse- eller försäljningsstället för fyrverkeripjäser måste det vid överlåtelsetillfället alltid finnas en person som har avlagt tentamen för ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel med explosiva varor närvarande.

Den ansvarige föreståndaren för handel med fyrverkeripjäser ska känna till egenskaperna hos fyrverkeripjäserna samt föreskrifter som gäller handel och upplagring. Den ansvarige föreståndaren ansvarar för att föreskrifterna om handel med och upplagring av fyrverkeripjäser iakttas. Den ansvarige föreståndaren ska ha tillräckliga befogenheter och möjligheter att sköta sina uppgifter på det aktuella överlåtelse- eller försäljningsstället för fyrverkeripjäser.

Kompetensen för ansvarig föreståndare för handel med och upplagring av explosiva varor gäller i 10 år från att tentamen avlagts med godkänt resultat.

Provmaterial

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappersmaterial). Kom ihåg penna och sudd!

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt landskapsregeringens gällande prislista (90 euro).

Anskaffning av material

Författningarna finns i elektronisk form på

Tukes webbplats

webbtjänsten Finlex

Ytterligare information

Har du frågor, kontakta Camilla Hägglund-Palmqvist på e-postadressen ovan eller på telefon +358 18 25575.

Plats: 

Självstyrelsegården, konferensrum Utbådan
20.12.2021 11:55
Publicerad 18.11.2021 kl. 15:02
Uppdaterad 18.11.2021 kl. 15:05