Prov för ansvarig föreståndare fyrverkeripjäser

Ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor

Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

 

Prov den 12 december 2023 kl. 12.00 i landskapsregeringens konferensrum Utbådan. Samling vid receptionen senast kl. 11.55.

Anmälan senast den 5 december 2023 per e-post till camilla.hagglund-palmqvist@regeringen.ax 

Den ansvarige föreståndaren för handel med explosiva varor (ansvarsperson) har till uppgift att överlåta fyrverkeripjäser eller godkänna personer som får överlåta fyrverkeripjäser i den aktuella affären. Den ansvarige föreståndaren och de personer som han eller hon godkänt måste vara över 18 år gamla. På överlåtelse- eller försäljningsstället för fyrverkeripjäser måste det vid överlåtelsetillfället alltid finnas en person som har avlagt tentamen för ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel med explosiva varor närvarande.

Den ansvarige föreståndaren för handel med fyrverkeripjäser ska känna till egenskaperna hos fyrverkeripjäserna samt föreskrifter som gäller handel och upplagring. Den ansvarige föreståndaren ansvarar för att föreskrifterna om handel med och upplagring av fyrverkeripjäser iakttas. Den ansvarige föreståndaren ska ha tillräckliga befogenheter och möjligheter att sköta sina uppgifter på det aktuella överlåtelse- eller försäljningsstället för fyrverkeripjäser.

Kompetensen för ansvarig föreståndare för handel med och upplagring av explosiva varor gäller i 10 år från att tentamen avlagts med godkänt resultat.

Provmaterial

  • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), kapitel 1, 2, 4, 7–11 och 13–15, 18.
  • Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015)
  • Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
  • Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (719/2015)
  • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), dock inte bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor.
  • Tukes webbsida: Fyrverkeripjäser - Tillverkning, import, försäljning, upplagring och användning

Provet är ett skriftligt flervalsprov. Till provet får medtas alla författningar, föreskrifter och annat bakgrundsmaterial som har samband med provområdet (endast personligt pappersmaterial). Kom ihåg penna och sudd!

Provprestationerna handläggs inom en vecka. Godkänt resultat förutsätter att minst 70 % av svaren är rätt. Intyget eller ett meddelande om underkänt prov sänds till den e-postadress som examinanden uppgett. En avgift för provet faktureras enligt landskapsregeringens gällande prislista (90 euro).

Anskaffning av material

Ovan finns länkar till lagstiftningen på Tukes hemsida. 

Författningarna finns också i elektronisk form på Finlex webbplats. Gå in på lagstiftning – uppdaterad lagstiftning och skriv in lagens nummer i sökrutan. 

Har du frågor, kontakta Camilla Hägglund-Palmqvist på e-postadressen ovan eller på telefon +358 18 25575.

Plats:
Självstyrelsegården, konferensrum Utbådan -