Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över nya Karlbybron
Vy över nya Karlbybron

Nya Karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro. Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik.

Vad händer just nu?

Trafikomläggning vid Karlbybron måndag den 2 maj 2022.

Just nu arbetar entreprenören med att färdigställa infarten mot skolan och förbereder för asfaltering av den nya bron. Innan asfalteringen av bron som är planerad till måndag den 2 maj 2022, kommer trafiken att flyttas till den tillfälliga bron. När asfalteringen av bron är klar kommer trafiken att flyttas tillbaka till nya bron och vägen. Asfalteringen av nya vägen sker efter att tillfälliga vägen och bron är borttagen, då det går att asfaltera nya vägen samtidigt som den trafikeras.
Under nästa vecka kommer entreprenören även att montera staket ovanför bergskärningen väster om skolan och starta arbetet med att ta bort tillfälliga vägen och förbereda att demontera tillfälliga bron.

De arbeten som återstår och kommer att genomföras under våren 2022, är att:
• riva den tillfälliga vägen och bron.
• återställa de markområden som påverkats av entreprenaden.
• asfaltera nya vägen och nya bron.

Hastighetsbegränsningen över nya Karlbybron kommer fortsättningsvis att vara 30 km/h och bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil där trafiken från Finnö har företräde.

Den grå formen (med det röda klottret) tas bort först i samband med att man river den gamla bron. ”Därefter kommer Karlbybron att stråla i klarrött”,
Den grå formen (med det röda klottret) tas bort först i samband med att man river den gamla bron. ”Därefter kommer Karlbybron att stråla i klarrött”,

 

 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 27.4.2022 kl. 13:42