Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal samt underentreprenören började flytta ut arbets
Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal samt underentreprenören började flytta ut arbetsmaskiner till entreprenadområdet.

Nya Karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik.

Vad händer just nu?

Byggstart på Kökar måndag den 11 januari 2021. 
Arbetena inleds med att bygga en tillfällig väg och bro intill skolan. Det betyder att trafikavstängningar och stängsel mot skolan kommer att monteras först. Vi kommer även att förbereda för sprängningsarbeten väster om skolinfarten, genom att planera nödvändiga ledningsflyttningar. Hur detta ska gå till i praktiken diskuterar vi gemensamt med entreprenören, kommunen och andra ledningsägare. 

•    Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal samt underentreprenören började flytta ut arbetsmaskiner till entreprenadområdet.
•    Arbetena inleds med att bygga en tillfällig väg och bro intill skolan. Det betyder att trafikavstängningar och stängsel mot skolan kommer att monteras först.
•    Just nu förberder vi för sprängningsarbetena, genom planering för hur nödvändiga ledningsflyttningar ska gå till i praktiken.
•    Arbetena med att stängsla in arbetsområdet, flytta ledningar och förbereda för vägbyggnadsarbetena inleds vecka 3.

 

 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 19.1.2021 kl. 11:05