Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över nya Karlbybron
Vy över nya Karlbybron

Nya Karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik.

Vad händer just nu?

Projektet med att byta ut Karlbybron har nu kommit så långt att det nu är dags att flytta trafiken till nya vägen och bron för att kunna göra de återstående entreprenadarbetena. Trafiken kommer att flyttas till nya vägen och bron under måndagen den 17 januari.
De arbeten som återstår och kommer att genomföras under vinter/våren 2022, är att:
• riva den tillfälliga vägen och bron.
• återställa de markområden som påverkats av entreprenaden.
• asfaltera nya vägen och nya bron.

Hastighetsbegränsningen över nya Karlbybron kommer fortsättningsvis att vara 30 km/h och bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil där trafiken från Finnö har företräde.

 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 14:37