Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Exempel (Brändöströmsbron) på gjutning av bro.
Exempel (Brändöströmsbron) på gjutning av bro.

Nya Karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik.

Vad händer just nu?

Torsdag den 21 oktober 2021 ska nya Karlbybron på Kökar gjutas och för gjutningen behövs 17- 20 betongbilar under 14-16 timmar. För att betongbilarna ska komma fram i ett konstant flöde tas m/s Odin ur trafik från Tvärgående linjen och kör i stället skytteltrafik mellan Långnäs och Kökar hela dagen. På m/s Gudingens avgång 10.00 på södra linjen har betongbilar förtur vilket betyder att annan last inte ryms med och avgången går direkt till Kökar. Gjutningen är väderkänslig varför torsdag 28 oktober 2021 planeras som reservdag.

 

Sänkta hastigheter

På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

 

 

 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 21.10.2021 kl. 11:28