Rådgivningsservice till församlingarna

Kulturbyrån erbjuder rådgivning till församlingar i frågor som gäller restaurering och renovering av kyrkliga byggnader, prästgårdar och församlingshem. Det går också bra att vända sig till kulturbyrån med frågor om föremål och textilier.

Rådgivningstjänster som erbjuds är till exempel:

  • Byggnadshistoriska utredningar
  • Underhållsanvisningar
  • Arbetsbeskrivningar i samband med entreprenadprojekt
  • Medverkan i byggnadskommitté för restaureringsprojekt
  • Anvisningar för föremålsvård och konservering