Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skydd av kyrkor och kyrkliga anläggningar

Som kyrkliga byggnader i kyrkolagstiftningen räknas kyrkor och klockstaplar, jordfästnings- och gravkapell samt med dem jämförbara byggnader på en begravningsplats, till exempel inhägnader, portar och hjältegravar.

Skyddet av kyrkliga byggnader, konst och inventarier regleras i Kyrkolagen (1993/1054) 14 kap.

Skyddet gäller alla kyrkliga byggnader som är uppförda före 1917 samt yngre kyrkliga byggnader som skyddas enligt beslut av kyrkostyrelsen. Skyddet gäller också byggnadens fasta inredning, målningar och konstverk som hör till byggnaden samt byggnadens gårdsområde.

För tillsyn av skyddet har en av kyrkostyrelsen, domkapitlet eller museiverket utsedd inspektör tillträde till kyrkliga byggnader.

Skyddet kan endast upphävas av kyrkostyrelsen, efter hörande av museiverket. På Åland ska även landskapsregeringen ges tillfälle att yttra sig.

Publicerad 11.5.2015 kl. 17:20
Uppdaterad 13.11.2018 kl. 13:43