Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Redovisningsbyrån

Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning. I redovisningsbyrån ingår löneenheten, som sköter utbetalningen av löner och övrig registerföring.

Frågor gällande att skicka fakturor till Ålands landskapsregering

E-post: kassan@regeringen.ax

Frågor gällande fakturor från Ålands landskapsregering

E-post: kundfaktura@regeringen.ax

Publicerad 13.5.2015 kl. 13:07
Uppdaterad 28.2.2022 kl. 11:19