Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Serviceenheten

Serviceenheten inkluderar servicefunktioner som registratorskontor, reception, vaktmästeri och städ. Dessa områden utgör viktiga grundfrågor i självstyrelsesystemet och är en förutsättning för att upprätthålla förvaltningsfunktioner inom den allmänna förvaltningen.

Registratorskontoret ansvarar för förvaltningens diarium och registrerar inlämnade handlingar samt närarkiv. Receptionen mottar besökare och ansvarar för förvaltningens växeltelefoni. Vaktmästeri ansvarar för förvaltningens utrymmen, material och transporter. Städ ansvarar för förvaltningens lokalvård.

Publicerad 12.5.2015 kl. 16:42
Uppdaterad 12.5.2015 kl. 16:43