Serviceenheten

Serviceenheten inkluderar servicefunktioner som registratorskontor, reception, vaktmästeri och städ. Dessa områden utgör viktiga grundfrågor i självstyrelsesystemet och är en förutsättning för att upprätthålla förvaltningsfunktioner inom den allmänna förvaltningen.

Registratorskontoret ansvarar för förvaltningens diarium och registrerar inlämnade handlingar samt närarkiv. Receptionen mottar besökare och ansvarar för förvaltningens växeltelefoni. Vaktmästeri ansvarar för förvaltningens utrymmen, material och transporter. Städ ansvarar för förvaltningens lokalvård.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 12.5.2015