Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Långholmsströmsbron
Vy över Långholmsströmsbron

Nya Långholmsströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Långholmsströmmen. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.
 

Vad händer just nu?

Just nu pågår schaktarbeten och förberedelser för sprängningsarbeten vid Långholmsströmsbron.

Publicerad 10.11.2020 kl. 15:14
Uppdaterad 1.9.2022 kl. 15:12