Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm

Ålands landskapsregering beslöt den 13 juni 2019 att delge farledsplan för anläggande av en ny farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt färjfäste på Mellanholm, Föglö kommun. Farledsplanen delges berörda fastighetsägare och allmänheten inför fastställande enligt med förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 9. kap. 49 §.

Farledsplanen finns utställd på Ålands landskapsregerings och Föglö kommuns webbplatser under 21 dagar från den 20.6.2019. Annonsering om delgivning av farledsplanen görs i lokaltidningarna samt på Ålands landskapsregerings och Föglö kommuns officiella elektroniska anslagstavla på respektive webbplats.

Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 12.7.2019 inlämna eventuella påminnelser med anledning av farledsplanen till registraturen vid Ålands landskapsregering, e-postadress: registrator@regeringen.ax.

Mariehamn den 13 juni 2019

Ian Bergström
Projektchef

 

281 I1

ÅLR 2019/4870

Publicerad 19.6.2019 kl. 14:48
Uppdaterad 19.6.2019 kl. 14:50