Avfallshantering

Landskapet har målsättningen att ta tillvara den resurs som avfallet utgör så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. Landskapsregeringen beslutar om strategiska planer och förordningar när det gäller renhållningsverksamheten och kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten. I avfallsplanen hittar du riktlinjerna för avfallshanteringen i landskapet.

Det vi köper idag blir avfall imorgon. Prognoser pekar på att vi i Norden kommer att ha dubbelt så mycket avfall 2030 som vi har idag om vi inte förändrar våra produktions- och konsumtionsmönster. På Åland är vi bra på källsortering och återvinning, men det räcker inte. Avfall behöver förebyggas för att avfallsmängderna ska minska. Mindre avfall innebär att mindre av världens resurser har förbrukats och leder också till mindre utsläpp av växthusgaser. Inom EU har man beslutat att avfall främst ska förebyggas. Här kan du läsa om avfallstrappan och om hur vi kan förebygga avfall i samband med t.ex. byggprocesser.

Landskapet har även deltagit i att ta fram ett skolmaterial om att förebygga avfall. Du hittar det under rubriken "Skolmaterial" i menyn här intill.

Här finns också information om vad producentansvar innebär, vilka produkter som omfattas av producentansvar och vilka skyldigheter en producent med producentansvar har. 

Publicerad 25.2.2016
Uppdaterad 28.4.2016