Logo med EU-stjärnor och en hand som håller i en soptunna.

Europa minskar avfallet

Kampanjveckan under 2018 infaller den 17-25 november. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”.

Program på Åland

Programmet till årets "Europa minskar avfallet"-veckan på Åland kan du läsa under rubriken Bilagor här intill.

Läs även om några av programpunkterna på följande länkar:

Café Planet: Tema konsumtion den 19 november 2018

Klädbytardagen den 17 november 2018

Köpfri november med Ålands Marthadistrikt

Mise-Stina: Kom och träffa Mise på Maxinge

Miljönär-märkta verksamheter på Åland

Program i övriga Europa

Det finns olika program runt om i Europa under kampanjveckan. Läs om de programmen på följande länk:

Se vad andra i Europa gör under kampanjveckan

Om Europa minskar avfallet

Europa minskar avfallet startades som ett EU-projekt 2009 för att:

  • Öka medvetenheten kring avfall och att det skapas för mycket avfall
  • Visa konsumtionens direkta påverkan på miljön
  • Genomföra projekt och aktiviteter för att minska både mängden avfall och avfallets farlighet

Avfallsmängderna har under många år ökat även inom EU, men en svag minskning har konstaterats. Att förebygga avfall toppar EU:s plan för avfall. Det betyder att se till att avfall inte ens uppkommer. 

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket sparar på värdefulla resurser. Minskade avfallsmängder leder också till minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen. 

Europa minskar avfallet har pågått sista veckan i november under tio år. I EU-länderna genomförs tusentals avfallsförebyggande aktiviteter för att inspirera till ett mer miljömedvetet agerande.

Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 19.11.2018