Luftkvalitet

Lagstiftning om luftkvalitet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande luftkvalitet. Detta betyder att vi har en landskapsförordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar om luftkvalitet.

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Flera EU-förordningar och -direktiv behandlar luft på olika sätt.

Luftkvalitetsmätningar

2014 gjordes luftkvalitetsmätningar i Mariehamn.

2018 genomfördes en luftkvalitetsmätning som mätte partikelhalterna i luften i Mariehamn.

Rapporterna där du kan läsa om resultaten finns under rubriken "Bilagor" här intill.

 

Publicerad 4.9.2019
Uppdaterad 4.9.2019