Luftkvalitet

Lagstiftning om luftkvalitet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande luftkvalitet. Detta betyder att vi har en landskapsförordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar om luftkvalitet.

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Flera EU-förordningar och -direktiv behandlar luft på olika sätt.

Luftkvalitetsmätningar

2014 gjordes luftkvalitetsmätningar i Mariehamn. Rapporten där du kan läsa om resultaten finns som bilaga här intill.

Under 2018 genomförs en ny luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn.

Läs resultaten på Meteorologiska institutets webbplats

 

Publicerad 18.1.2018
Uppdaterad 18.1.2018