Jättebalsamin

Utseende

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en ettårig ört, som kan bli upp till 2 m hög och ofta växer i stora bestånd. Den har rödlila, blekröda och vita blommor. Bladen är lansettlika med sågade kanter, medan stjälken är grov, halvgenomskinlig, saftig och svagt rödaktig. Blommar i juli-september. Blomklasen är upprätt med 5-12 blommor. Frökapslen spricker lätt vid beröring.

Förväxling

Kan förväxlas med den naturligt förekommande springkorn/vildbalsamin (Impatiens noli-tangere), samt blekbalsamin (Impatiens parviflora), men dessa känns igen på att de har gula och vitgula blommor.

Spridning

Växten hör hemma i Himalaja. Den är en populär prydnadsväxt och har under många år odlats i trädgårdar. Därifrån har den spridit sig till naturen.

Hittills observerat på Åland

Observerats i Mariehamn Östernäs och Lemland Lemböte.

Rapportera observation

Fyll i vårt digitala formulär för att rapportera observation av jättebalsamin på Åland. Du hittar det digitala formuläret under rubriken Blanketter här intill.

Källor

Naturhistoriska riksmuseets webbplats Den virtuella floran

Ålands Flora: Hæggström, Carl-Adam & Eeva.  Ålands flora, 2nd ed., Ekenäs Tryckeri, Ekenäs, 2010.

Mer information

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst

Publicerad 23.3.2017
Uppdaterad 23.3.2017