Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skogsstigar

Godby arboretum

Godby arboretum ligger i den så kallade ”Doktorsskogen” i Godby, alldeles i anslutning till Färjsundsbron. Arboretet är upplagt som en promenadstig i vanlig skogsterräng och är ca 1.700 meter lång. Längs stigen finner man bl.a. ett antal utländska trädarter, i huvudsak planterade under 1930-talet.

Skogsstigen i Kastelholm

Skogsstigen i Kastelholm är en promenadstig i vacker och omväxlande skogsterräng. Längs stigen finns även lite information om de åländska skogarna samt en del utländska trädslag. Stigen är totalt knappt 2,5 km lång och upprätthålls av Landskapets fastighetsverk. Skogsstigen ligger på Stornäset i Kastelholm, ca 4,5 km från slottet. Skyltning finns från landsvägen.

Strandstigen i Kastelholm

I anslutning till skogsstigen på Stornäset i Kastelholm finns även Strandstigen. Det är en promenadstig som leder till fiskestugan på Småholmarna. Strandstigen och fiskestugan upprätthålls av Kastelholmsnejdens byalag.

Publicerad 15.5.2015 kl. 15:01
Uppdaterad 29.2.2016 kl. 08:57