Landskapets företagsstöd

Landskapsregeringen kan bevilja stöd till näringslivet utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regelverk för statsstöd, landskapets årliga budget samt landskapsregeringen utfärdade principer, se bilagan Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet.

Olika stödformer som administreras av allmänna byrån:

  • Investeringsstöd
  • Skärgårdsstöd
  • Stöd till detaljhandeln
  • Företagens internationalisering

På menyraden till vänster hittar du beskrivningar om de stödformer som riktar sig till företag. Beskrivningarna är korta och schematiska. De avser att i första hand ge dig och dina rådgivare en snabb översikt vilken typ av bidrag som kan bli aktuellt för ditt företag.

Stöden finns till för befintliga företag och nystartade företag med potential. Vi vill hjälpa företag att bli ännu mer framgångsrika. Vi stöder företagare som brinner för en idé och som själva är beredd att satsa tid, kapital och engagemang. Ledstjärnan i våra stöd är att företagen växer, anställer personal och lönsamt producerar varor och tjänster, gärna för exportmarknaden.

Bidragen är till för utveckling, inte för att hjälpa företag i ekonomisk kris.

Viktigt!

  • Sökande måste ha rätt att utöva näring på Åland! Frågor om näringsrätt handläggs av regeringskansliet på landskapsregeringen.
  • Ta gärna kontakt innan du fyller i ansökan! Förbered och gå igenom checklistan som du hittar som bilaga innan du träffar din handläggare.
  • Projektet får inte påbörjas innan ansökan registrerats hos landskapsregeringen med undantag av monterhyror gällande stöd för internationalisering!
  • Utbetalning av stöd sker i efterhand mot redovisade och betalda kostnader!