Skärgårdsstöd

Skärgårdsstöd

Ändamålet med stödet är att stimulera nyföretagande och tillväxt i de sex skärgårdskommunerna.

Stödtagare är nytt företag eller ett befintligt företag som aktiveras i någon av de sex skärgårdskommunerna. Ett företag räknas som nystartat om ansökan om stöd inkommer inom 12 månader från företagets registrering i handelsregistret. Företagets driftställe ska vara i en av de sex skärgårdskommunerna. Företagaren ska avse ha verksamheten som huvudsysselsättning, vilket av sökanden ska dokumenteras i anhållan.

Beviljas som verksamhetsbidraget om maximalt 6 000 euro av företagets faktiska kostnader under maximalt ett år. Det beviljade bidraget utbetalas i två rater. Första raten betalas ut direkt vid stödets beviljande. Slutraten utbetalas efter inlämnande av godkänt bokslut som påvisar att sökanden drivit verksamhet.

Ansökan om finansiering görs på blankett "Finansieringsansökan".