Skärgårdsstöd

Skärgårdsstöd

Ändamålet med stödet är att stimulera nyföretagande och tillväxt i de sex skärgårdskommunerna.

Stödtagare är nytt företag eller ett befintligt företag som aktiveras i någon av de sex skärgårdskommunerna. Ett företag räknas som nystartat om ansökan om stöd inkommer inom 12 månader från företagets registrering i handelsregistret. Företagets driftställe ska vara i en av de sex skärgårdskommunerna. Företagaren ska avse ha verksamheten som huvudsysselsättning, vilket av sökanden ska dokumenteras i anhållan.

Beviljas som verksamhetsbidraget om maximalt 6 000 euro av företagets faktiska kostnader under maximalt ett år. Det beviljade bidraget utbetalas i två rater. Första raten betalas ut direkt vid stödets beviljande. Slutraten utbetalas efter inlämnande av godkänt bokslut som påvisar att sökanden drivit verksamhet.

Ansökan om finansiering görs på blankett "Finansieringsansökan".

Publicerad 28.2.2018
Uppdaterad 11.2.2019