Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stöd till detaljhandeln

Stöd beviljas till livsmedelsbutiker med verksamhet året om i skärgården. Till butiker på landsbygden kan stöd beviljas om butiken ligger i ett landsbygdsområde, dvs. en kommun med färre än 1000 invånare och butikens avstånd till närmaste dagligvarubutik är minst 10 km med bilväg eller butiken annars är svårtillgänglig.

Stödet beviljas som ett driftsbidrag och investeringsbidrag.

Ansökningstiden för det årliga driftsstödet är 31.1 för verksamhet året innan. Investeringsstödet söks särskilt i samband med enskilda investeringar. De butiker på landsbygden som omfattas av stödet kan ansöka om driftsstöd för verksamhet år 2021 senast den 6 juli 2022 för utbetalning inom juli 2022 eller 15 augusti 2022 för utbetalning inom augusti 2022.

Investeringsstöd beviljas inte retroaktivt, dvs. för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering.

Minimibelopp för ett bidrag som kan beviljas ett företag är 2.000 euro.

Publicerad 20.6.2022 kl. 11:39
Uppdaterad 20.6.2022 kl. 14:35