Stängselstöd mot svinpest

Investeringsstöd för stängsel till utegående svin skall sökas på den blankett som finns på jordbruksbyråns hemsida. Ansökan skall lämnas till Landskapsregeringen senast den 30 maj 2019.

Publicerad 26.2.2019
Uppdaterad 26.2.2019