Vem bestämmer om det behövs en miljökonsekvensbedömning?

Miljökonsekvensbedömning (MKB) krävs då ett projekt, en plan eller ett program kan ha betydande miljöpåverkan. Om när så är fallet finns stadgat i lagen samt i landskapsförordningen (2006:86) om miljökonsekvensbedömning.

En MKB ska alltid utföras i vissa fall, till exempel vid byggande av anläggning för förbränning av farligt avfall och vindkraftverk eller gruppstationer avsedda för produktion av 3 megawatt eller mer. Rent allmänt kan man säga att det för åländska förhållanden är fråga om mycket stora projekt och omfattande planer.

Det är alltid projektörens ansvar att kontrollera om det aktuella projektet eller planen omfattas av kravet på MKB.