Rådgivning, Sverigekontoret

Landskapsregeringens Sverigekontor ger råd i frågor som rör förhållandet Åland - Sverige. Sverigekontoret är en bra början för att få kontakt direkt med sakkunniga inom det område du vill veta mer om.

Sverigekontoret samarbetar med flera organisationer och är medlem i Team Finland som har Finlands utrikesministerium som huvudman. Kontakterna till den svenska regeringen är goda, och landskapsregeringen och Sveriges regering har regelbundna möten för att diskutera gemensamma frågor och hitta lösningar på olika problem.

Frågor gällande resor och turism hänvisas till Visit Åland.

På Sverigekontorets webbsida här på regeringen.ax hittar du information om svenska generalkonsuln och Sveriges generalkonsulat i landskapet samt landskapsregeringens kontor i Stockholm. (Länk till sidan finns här intill.)

Mer information

Svenska regeringens webbplats

Team Finlands webbplats

Visit Ålands webbplats

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 5.4.2016