Åland svarar riksdagen angående parlamentsplats

Landskapsregeringen har idag avgivit ett yttrande till riksdagens stora utskott angående statsrådets utredning om EU:s institutionella frågor, där Europaparlamentets mandatfördelning ingår.

EU:s stats- och regeringschefer träffades för ett informellt möte den 23 februari i Bryssel. På agendan var institutionella frågor, bland annat Europaparlamentets sammansättning efter valet 2019. Med anledning av mötet har statsrådet sänt en E-skrivelse till riksdagen och riksdagens stora utskott har bett landskapsregeringen att yttra sig över skrivelsen.

I sin E-skrivelse till riksdagen framför statsrådet att Finland inte understöder förslaget att Storbritanniens parlamentsplatser eller en del av dem omfördelas till de övriga medlemsstaterna. Detta motiverar statsrådet med att inbesparingar behövs.

Landskapsregeringen upprepar i sitt yttrande till stora utskottet den argumentation som man tidigare framfört och hänvisar till det av statsrådet tidigare fastslagna principbeslutet, som statsrådet gång på gång hänvisat till, där man säger att Finland ska arbeta för en åländsk parlamentsplats på EU-nivå. Landkapsregeringen anser att när ett förslag nu föreligger från Europaparlamentet där Finland tilldelas ett extra mandat vore det anmärkningsvärt om statsrådet inte stödjer förslaget.

Statsrådet hänvisar till att inbesparingar behövs. Istället för att spara in på dessa 27 mandat borde statsrådet, liksom delar av dess representanter i Europaparlament, stödja Single Seat kampanjen, d.v.s. arbetet för att Europaparlamentets säte i fördraget flyttas från Strasbourg till Bryssel. En Europaparlamentariker kostar årligen 2,3 miljoner euro[1], vilket årligen blir 62 miljoner euro för de 27 ledamöter som föreslås omfördelas efter Storbritanniens utträde. Den årliga kostanden för byggnaderna i Strasbourg är 180 miljoner euro[2]. Dessa byggnader är av Europaparlamentet oanvända 317 dagar om året. Dessa siffror pekar på att om regeringen vill göra institutionella inbesparingar finns effektivare sätt än att motsätta sig den föreslagna mandatfördelningen, kommenterar lantrådet Katrin Sjögren. 

Ytterligare information:

Katrin Sjögren, lantråd
Telefon +358 18 25370 eller +358 457 5295100 eller katrin.sjogren@regeringen.ax

Nina Fellman, kansliminister
Telefon +358 25379 eller +358 40 8360220 eller nina.fellman@regeringen.ax

Anna-Lena Sjöberg, rättssakkunnig 
Telefon +358 25103 eller anna-lena.sjoberg@regeringen.ax

[1] http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/media/euromyths/mep_costs.html#shadowbox/1/

[2] http://www.singleseat.eu/facts-figures/

Publicerad 13.3.2018
Uppdaterad 13.3.2018