Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari

Landskapsregeringen har 28.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland under perioden 1.2.2021-28.2.2021. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från 21.9.2020, se bifogad bilaga här intill.

Åland är sedan 11.1.2021 igen i epidemins accelerationsfas. Enligt den av landskapsregeringen 28.1.2021 reviderade handlingsplanen på Åland bör i accelerationsfasen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus förbjudas, men offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020 (Bilaga).
Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft 1.2.2021 och upphör 28.2.2021 kl. 23.59.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad 28.1.2021 kl. 13:00
Uppdaterad 28.1.2021 kl. 13:00