Anbud för stabiliseringsfräsningar 2024

 

Härmed begärs anbud gällande stabiliseringsfräsning och grundförstärkning för ”Stabiliseringsfräsningar 2024, grupp 1”, för hela eller delar av
följande vägar: bygdeväg nr 790, sektion 0–111 och landsväg nr 760, sektion 3746–6031 och 6065–8867 på Kökar samt byte av rörbro vid Flattö ström.

Omfattningen av uppdraget framgår på annonsdatabasen e-Avrop.

Sista inlämningsdag för anbudet är den 3.6.2024. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak.

Anbud ska lämnas in i elektronisk form.

Elektronisk anbudsinlämning görs via e-Avrop:
https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=61735

Anbudsgivaren måste i samband med anbudsinlämning öppna ett konto hos e-Avrop. Detta görs kostnadsfritt. För personlig support angående e-Avrop kontakta support@e-avrop.com.

Anbud per fax eller e-post accepteras inte. Anbudet ska vara giltigt minst tre (3) månader efter sista inlämningsdag. Om en besvärsprocess inleds i domstol förlängs anbudets giltighetstid automatiskt tills processen är slut och domstolens beslut har verkställts.

Anbudsgivaren ansvarar själv för att lämna ett komplett anbud.

Kontaktperson under anbudstiden; Vägingenjör Åsa Mattsson
asa.mattsson@regeringen.ax