Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Avdelningsjurist vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsjurist vid finansavdelningens allmänna byrå med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som avdelningsjurist hos oss kommer du att ansvara för frågor som rör skattegränsen och beskattningen. Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom delar av beskattningen och du kommer att arbeta med den åländska skattelagstiftningen. Du kommer att bereda utlåtanden på lagförslag och bevaka och hantera EU-initiativ. Du kommer också att ansvara för allmänna juridiska frågor och området som rör avgifter.

Du kommer att ge stöd till förvaltningen inom dina ansvarsområden och eftersom allmänna byrån är liten kan det även bli aktuellt att arbeta med andra juridiska frågor. Dina kontaktytor kommer i första hand att vara finansavdelningen och finansministern men även finansministeriet och Skatteförvaltningen.

Behörighetskrav och kompetensprofil

För att vara behörig ska du ha en examen från en juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet motsvarande fyra års heltidsstudier.

Det är meriterande att du har erfarenhet från arbete med skatterätt och förhandlingar. Vi förväntar oss att du är en lagspelare som kan arbeta självständigt och proaktivt samt är bra på att kommunicera skriftligt och muntligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar prövotid.

Lön

Grundlön 4.116,41 euro, med alla ålderstillägg 5.257,06 euro. Ett allmänt lönetillägg om 121,24 euro tillkommer.

Landskapsregeringen erbjuder subventionerad friskvård, flextid och kostnadsfri sjukvård på allmänläkarnivå. Det kan också finnas möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.

Ansökan

Ansökningshandlingarna inklusive betyg och intyg ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 10 oktober 2022, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. finanschef Runa Tufvesson eller finanschef Conny Nyholm, fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon +358 18 25000.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Finansavdelningen

Finansavdelningens allmänna byrå handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, upphandlingsfrågor, ägarstyrning samt kommunernas ekonomi. Finansavdelningen hanterar också landskapets ekonomiförvaltning inklusive utbetalningen av löner samt kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pensioner.

Publicerad 19.9.2022 kl. 15:13
Uppdaterad 19.9.2022 kl. 15:13