Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Avtal om flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) har tecknats i dag

Landskapsregeringen har idag tecknat avtal för flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) med Air Large European Aviation Project AB (Air Leap). 

Flygningarna ska genomföras med ett dubbelt större flygplan än tidigare. Kravet är minst 60 sittplatser. Trafiken omfattar två tur-och returavgångar från måndag till fredag samt en tur- och returavgång på söndagar under hela avtalsperioden.  

Målsättningen är att större grupper ska kunna besöka Åland. Specialpriser ska finnas för t.ex. barn, ungdomar, studeranden, sista minutensflyg och pensionärer samt anslutningar till charterflyg. 

Vidare ingår i avtalet ett interlineavtal vilket möjliggör att köpa en biljett som erbjuder anslutande flyg. 

Avtalet har en trafikstart 1.3.2020 och utsträcker sig fyra år framåt till 29.2.2024. 

Kontaktpersoner: 

Per-Erik G. Cederkvist  
Upphandlare och budgetansvarig för flyget
Telefon +358 40 6895788 
E-postadress per-erik.cederkvist@regeringen.ax

Niklas Karlman 
Byråchef på transportbyrån 
Telefon +358 40 5231592 
E-postadress niklas.karlman@regeringen.ax

Publicerad 6.11.2019 kl. 15:54
Uppdaterad 6.11.2019 kl. 15:55