Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1, Hammarlandsvägen (Gottby – Östanträsk)

Under perioden 22.4 - 7.5.2021 byter landskapsregeringen vägtrummor under landsväg nr 1 Hammarlandsvägen på sträckan Gottby – Östanträsk i Jomala och Hammarlands kommuner, i samband med pågående entreprenad för byggande av gång- och cykelväg.

P.g.a. åtgärderna kommer hastighetsbegränsningen på delar av sträckan temporärt att sänkas till 30 km/h och trafiken ledas om runt schakten med hjälp av trafikljus. Den temporära trafikregleringen sker på en sträcka av ca 500 m och avsnittets plats kommer att variera inom entreprenadområdet i takt med att vägtrummor byts ut.

Karta som visar entreprenadområdet och Trafikanordningsplan finns under Bilagor här intill.

Kontaktpersoner under arbetet

Åsa Mattsson, vägingenjör
Telefon +358 18 25327
E-post: asa.mattsson@regeringen.ax

Robert Karlsson, vägmästare
Telefon +358 18 25152
E-post: robert.karlsson@regeringen.ax

Publicerad 22.4.2021 kl. 12:26
Uppdaterad 22.4.2021 kl. 12:29