Begränsningar gällande tung trafik på Asterholmalinjen i Brändö 3-20 juni 2019

Underhållsarbete inklusive klaffbyte kommer att utföras i Asterholma 3-20 juni 2019.

Det kommer enbart att vara möjligt att komma iland på Asterholma med personbil, dvs. inga lastbilar och tunga fordon kommer att kunna transporteras under denna tid.

Angöring kommer att ske från piren, vilket kan medföra störningar i trafiken vid vissa vindar.

Kontaktperson:
Dan Jansén  
Byggmästare Bro och hamn
telefon +358 0457 5295080

Publicerad 16.5.2019
Uppdaterad 16.5.2019