Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsningar gällande tung trafik på Asterholmalinjen i Brändö 3-20 juni 2019

Underhållsarbete inklusive klaffbyte kommer att utföras i Asterholma 3-20 juni 2019.

Det kommer enbart att vara möjligt att komma iland på Asterholma med personbil, dvs. inga lastbilar och tunga fordon kommer att kunna transporteras under denna tid.

Angöring kommer att ske från piren, vilket kan medföra störningar i trafiken vid vissa vindar.

Kontaktperson:
Dan Jansén  
Byggmästare Bro och hamn
telefon +358 0457 5295080

Publicerad 16.5.2019 kl. 10:27
Uppdaterad 16.5.2019 kl. 10:30