Belysningen på Färjsundsbron byts ut

Belysningen på Färjsundsbron byts från och med måndagen den 16 september 2019.

Arbetet beräknas vara färdigt fredagen den 20 september 2019.

Vid arbeten på bron kommer trafiken över bron att regleras med trafikljus.

Kontaktperson

Anders Sundblom, bro- och hamningenjör
Infrastukturavdelningen
Telefon +358 18 25145

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 13.9.2019