Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Biologiska mångfaldens dag

Coast4us uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag den 22 maj!

Läs mera om varför det är viktigt att värna om våra grunda havsvikar i dokumentet ”Grunda havsvikar kryllar av liv” under rubriken "Bilagor" här intill.

Publicerad 22.5.2020 kl. 08:00
Uppdaterad 22.5.2020 kl. 08:00