Biträdande ingenjör vid vägnätsbyrån, infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår ett moderskapsvikariat som biträdande ingenjör vid vägnätsbyrån, infrastrukturavdelningen.

Infrastrukturavdelningen och vägnätsbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Infrastrukturavdelningen har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor, samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor, samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet.

Inom Vägnätsbyråns organisation finns en trafikingenjör, vägingenjör, bro- och hamningenjör och projektchef som stöds av biträdande ingenjörer, projekteringsingenjör och trafiksäkerhetskonsulent. Till byrån hör även vägunderhållsenheten. Byråns uppdrag är att ansvara som väghållare inom landskapet och att i detta uppdrag bl.a. analysera trafiksituationen på Åland, föreslå välgrundade insatser i trafiknätet för upprätthållande av infrastrukturen och utvecklande av den. Byrån ansvarar även för beställning av underhåll och genomförandet av beslutade infrastrukturinvesteringar, samt följer upp ingångna avtal. För det arbete byrån inte själva utför, upphandlas konsulter och entreprenörer. Inom avdelningen stöds byrån av administratörer, avdelningscontroller och jurist.

Arbetet som biträdande ingenjör

Som biträdande ingenjör stödjer du ingenjörernas arbete med utredningar och analyser av trafiklösningar, gör förstudier inför projektering, handlägger ärenden som åligger väghållaren, samt arbetar som projektledare i infrastrukturprojekt. Därtill är din uppgift att ta fram underlag, upphandla och följa upp avtal för undersökningar, infrastrukturentreprenader, material och underhållstjänster. Som stöd eller beställare av entreprenader har du naturligt en plats såväl vid datorn som ute på fältet vid infrastrukturprojekten.

Byrån är just nu i en spännande förändrings- och uppbyggnadsfas i syfte att modernisera teamets arbetssätt. Vilken roll du får i detta arbete och på byrån, kommer att utvecklas baserat på din erfarenhet, kompetens och intresse i samförstånd med dina kollegor.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett mycket intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Vi ser att du är driftig, välorganiserad och flexibel. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Körkort för personbil är ett krav.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen från minst treårig teknisk högskoleutbildning eller motsvarande utbildning med lämplig inriktning. Högre högskoleexamen med lämplig inriktning är meriterande. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska samt körkort är krav.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är ett moderskapsvikariat från den 18 februari 2019 – 31 december 2019, med eventuell förlängning.  

Lön

Lön för närvarande 2885,45–3685,01 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad. Löneanspråk kan lämnas.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 12 december 2018 kl. 16:00 (finsk tid) på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060                                                   
AX-22111 MARIEHAMN

 eller registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som biträdande ingenjör

Närmare information lämnas av byråchef Lennart Nord, telefon +358 18 25163, eller avdelningschef Yvonne Österlund, telefon +358 18 25130, e-post till båda fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Publicerad 27.11.2018
Uppdaterad 27.11.2018