Elektriker i Möckelö

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som elektriker vid Infrastrukturavdelningens verkstad och lager i Möckelö, Jomala kommun.

Infrastrukturavdelningen och dess transportbyrå

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Verkstads- och lagerenheten

Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med ca 35 anställda. Av dessa är knappt hälften montörer med arbetsplats i Möckelö verkstad och lager, och drygt hälften linfärjeförare på fyra linfärjelinjer. Verkstaden omsätter 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även driften av de fyra linfärjelinjerna köps av Transportbyrån såsom en driftsentreprenad.

Arbetet som elektriker

Vi söker nu en elektriker som arbetar både självständigt och tillsammans med vår ledande elektriker för att utföra elarbeten på våra fartyg, vajerfärjor, fordon, hamnar och fastigheter. Då den ledande elektriker småningom går i pension finns det för rätt person möjlighet att avancera till denna position.

Arbetsuppgifterna för våra två elektriker är mångsidiga med såväl sjö- som landarbeten, både ute i fält och på plats i Möckelö verkstadsområde. Elektrikerna utför såväl installation av ny fartygsutrustning som reparation av gammal utrustning, utför felsökning och beställning av både reservdelar och materiel. Det samma gäller arbeten på våra fordon och i hamnarna. Därför har du som elektriker hos oss täta kundkontakter med både externa och interna beställare och hela Åland som arbetsområde. Vi gör allt från byte av glödlampa till byte av hela system med allt vad det innebär. Anpassning mellan gammalt och nytt hör till vardagen.

Vi söker dig som är innovativ, driftig, ansvarstagande och välorganiserad, har en god samarbetsförmåga samt ett ekonomiskt sinnelag.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Utbildningskrav är godkänd och lämplig elektrikerutbildning, såsom exempelvis fartygselektriker, starkströmselektriker, industrielektriker eller styr- och reglerelektriker.

Utbildning som fartygselektriker eller motsvarande sjöutbildning är meriterande, likaså erfarenhet av landbaserat elanläggningsarbete och innehav av Elbehörighet 2.

Om du inte redan har Elbehörighet 2, så förväntar vi oss att du erhåller Elbehörighet 2 inom ett år från anställning. Detta kräver tillräcklig utbildning, tillräcklig arbetserfarenhet och godkänd elsäkerhetsexamen. Mer information om vad detta innebär för dig kan fås exempelvis från Setis hemsida; https://www.seti.fi/sv/elbehorighet-2.

Vi avser att anmäla dig som ledare av elarbeten när Elbehörighet 2 uppnåtts.

Körkort för personbil är ett krav.

Tillträde

Tjänsten är vakant. Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön utgår enligt flexibla löner i lönekod 12, enligt JHL-avtalet (för närvarande 2232,15- 2850,69 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 28 februari 2020 kl. 16:00 på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060     
AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som elektriker

Närmare information lämnas av verkstadschef Peter Danielsson, telefon +358 18 25166 eller verkmästare Kalle Andersson, telefon +358 18 25167 och biträdande avdelningschef tillika byråchef vid Transportbyrån Niklas Karlman, telefon till växel +358 18 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Publicerad 11.2.2020
Uppdaterad 11.2.2020