Nyheter

19.10.2018 - Landskapsregeringen upphandlar e-röstning
Landskapsregeringen begär via Åda Ab in anbud på röstning via internet vid lagtingsvalet den 20 oktober 2019. Anbud begärs på en service som omfattar ett system för internetröstning som ska kunna...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar e-röstning ›
18.10.2018 - Lemströms kanalbro fungerar igen
Lemströms kanalbro, som på grund av ett elfel varit stängd för båttrafik, är nu i drift igen.
Läs mer om Lemströms kanalbro fungerar igen ›
17.10.2018 - Taxitillstånd Mariehamn, Hammarland och Eckerö
Trafiktillstånd för yrkesmässig beställningstrafik med personbil lediganslås i Jomala, Eckerö och Geta. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast...
Läs mer om Taxitillstånd Mariehamn, Hammarland och Eckerö ›
17.10.2018 - Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering
Ansökningar om offentlig medfinansiering inom ramen för Central Baltic programmets fjärde call skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 29.10.2018 kl. 16.15...
Läs mer om Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering ›
17.10.2018 - Hörande av Ålands lantråd i EU-ministerutskottet i Helsingfors
I dag har lantrådet Katrin Sjögren och minister Nina Fellman hörts av EU-ministerutskottet i Villa Bjälbo i Helsingfors. Ärendet gällde platsfördelningen i Europaparlamentet. Från Åland arbetar man...
Läs mer om Hörande av Ålands lantråd i EU-ministerutskottet i Helsingfors ›
16.10.2018 - Höga partikelhalter i luften
Sedan i fredags den 12 oktober har luftkvaliteten på Åland liksom i hela södra Finland varit sämre än normalt. Halterna av både små och stora partiklar är hög och halterna av stora partiklar...
Läs mer om Höga partikelhalter i luften ›
12.10.2018 - M/s Odin dockas 21-26 oktober 2018
M/s Ejdern är ersättande färja på Tvärgående linjen 21-26 oktober 2018 under m/s Odins dockning. Resenärer uppmanas boka plats på Tvärgående linjen eftersom m/s Ejderns lastkapacitet är mindre än m/s...
Läs mer om M/s Odin dockas 21-26 oktober 2018 ›
12.10.2018 - Lemströms kanal är tillsvidare avstängd för båttrafik som behöver öppning av bron
Lemströms kanal är tillsvidare avstängd för båttrafik som behöver öppning av bron.  Reservdelar är beställda och preliminärt kan bron öppnas igen nästa vecka.
Läs mer om Lemströms kanal är tillsvidare avstängd för båttrafik som behöver öppning av bron ›
11.10.2018 - Myndighetschef vid Datainspektionen
Ålands landskapsregering lediganslår åter en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Datainspektionen på Åland med tillträde 1.1.2019.
Läs mer om Myndighetschef vid Datainspektionen ›
1.10.2018 - Elsäkerhetsexamen 15.11.2018 kl. 12.00 - 15.00
Landskapsregeringen arrangerar elsäkerhetsexamen 2 (<1000 V).  Även elsäkerhetsexamen 1 (>1000 V) och elsäkerhetsexamen 3 (reparationsarbeten på elmaterial), arrangeras om det finns...
Läs mer om Elsäkerhetsexamen 15.11.2018 kl. 12.00 - 15.00 ›

Sidor