Fiskeribiolog vid näringsavdelningen, fiskeribyrån

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som fiskeribiolog vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Anställningen varar till och med 30.9.2020, med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetstiden är 80 % av heltid. Arbetet är delvis förlagt vid Ålands fiskodling i Guttorp.

Näringsavdelningen, fiskeribyrån

Fiskeribyråns verksamhetsområde är att främja fiskerinäringen i landskapet samt att bidra till en god förvaltning av de fiskbestånd som näringen nyttjar.

Arbetet som fiskeribiolog

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för fiskeribiologen är:

  • Beredning av ärenden gällande fiskevård och muddring
  • Kartering av lekområden för fisk och främja genomförandet av fiskevårdsåtgärder
  • Insamling, bearbetning och sammanställning av data via fältarbeten (ansvara för provfisken)
  • Uppskattningar av fiskbestånd och fisksamhällen som underlag för förvaltning av ekonomiskt viktiga fiskarter
  • Följa med aktuell forskning och upprätthålla internationella kontakter

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning. Meriterande är kunskap om fiskbiologi, erfarenhet av fiskevårdsarbete och förvaltning av fiskbestånd samt erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, i synnerhet med naturvetenskaplig inriktning.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lönen är 80 % av 3.110,20 € - 3.972,04 € + allmänt lönetillägg 121,24 € per månad

Ansökan

Ansökan skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 30.10.2019 kl. 15.00.
Ansökan sänder du till
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax.

Mer information om arbetet som fiskeribiolog

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Närmare upplysningar ger fiskevårdsinspektör Kaj Ådjers telefon +358 18 25288, +358 405892057, e-post kaj.adjers@regeringen.ax eller byråchef Jenny Eklund-Melander telefon +358 18 25285, e-post jenny.eklund-melander@regeringen.ax.

Publicerad 8.10.2019
Uppdaterad 11.10.2019