Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fiskeribiolog vid näringsavdelningen, fiskeribyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en anställning som fiskeribiolog vid näringsavdelningens fiskeribyrå. Arbetstiden är 80 % av heltid. Arbetet är delvis förlagt vid Ålands fiskodling i Guttorp, Sund.

Arbetet som fiskeribiolog

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för fiskeribiologen är:

  • Beredning av ärenden gällande fiskbestånd, fiskevård och muddring
  • Beredning av ärenden som berör av EU kvoterade fiskbestånd
  • Kartering av lekområden för fisk och främja genomförandet av fiskevårdsåtgärder
  • Insamling, bearbetning och sammanställning av data via fältarbeten (ansvara för provfisken)
  • Uppskattningar av fiskbestånd och fisksamhällen som underlag för förvaltning av ekonomiskt viktiga fiskarter
  • Följa med aktuell forskning och upprätthålla internationella kontakter

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med naturvetenskaplig inriktning. Meriterande är kunskap om fiskbiologi, kunskap om geografiska informationssystem, erfarenhet av fiskevårdsarbete och förvaltning av fiskbestånd, erfarenhet av arbete med EU:s gemensamma fiskeripolitik samt arbete inom offentlig förvaltning. Körkort (B) är ett krav.

Tillträde

Tillträde den 1.12.2020

Lön

Lönen är 80 % av 3 110,20 € - 3 972,04 € + allmänt lönetillägg 121,24 € per månad.

Ansökan

Ansökan skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 4.11.2020 kl. 15.00.
Ansökan sänder du till

Ålands landskapsregering
B 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax.

Mer information om arbetet som fiskeribiolog

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats.

Närmare upplysningar ger fiskevårdsinspektör Kaj Ådjers telefon +358 18 25297, e-post kaj.adjers@regeringen.ax eller byråchef Jenny Eklund-Melander telefon +358 18 25285, e-post jenny.eklund-melander@regeringen.ax).

Näringsavdelningen, fiskeribyrån

Fiskeribyråns verksamhetsområde är att främja fiskerinäringen i landskapet samt att bidra till en god förvaltning av de fiskbestånd som näringen nyttjar.

Publicerad 13.10.2020 kl. 08:53
Uppdaterad 13.10.2020 kl. 08:53